Fysiotherapie en Manuele Therapie wordt meestal vergoed uit uw aanvullende verzekering en er is voor de meeste klachten geen verwijzing nodig.

Wij hebben in 2024 contracten met alle  verzekeraars. Als u niet verzekerd bent of niet voldoende aanvullend verzekerd bent, verzoeken wij u per zitting af te rekenen aan de balie.

Bij een “naturapolis” zoals bijvoorbeeld de DSW aanvullende verzekeringen Av-Top en AV-Standaard, handelen we de declaraties rechtstreeks af met de verzekeraar. Hoeveel zittingen u vergoed krijgt, is afhankelijk van welke aanvullende verzekering u afgesloten heeft. Wij kunnen dit direct voor u controleren en u kunt vooraf zelf het een en ander controleren bij uw verzekeraar.

Bepaalde chronische aandoeningen, welke op de lijst van het ministerie van VWS staan, komen na 20x uit de basisverzekering. De eerste 20x komt ten laste van uw aanvullende verzekering.

Shockwave, Echografie, Dry Needling, Rug-training of Revalidatie als onderdeel van de behandeling wordt niet apart gerekend ! Echografisch onderzoek zonder behandeling valt buiten de vergoedingen, hiervoor geldt een apart  tarief.

U dient de rekening (op basis van onze tarieven) zelf te voldoen als:
a) wij geen contract met uw verzekeraar hebben 
b) u een restitutiepolis heeft
c) u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent
d) u niet op tijd afbelt (minimaal 24 uur van te voren)

Tarieven-2024