Therapie & Controle Training is een onderdeel van onze fysiotherapie.

Er zijn meerdere ontstaansfactoren bekend voor het ontstaan van a-specifieke lage rugpijn. Er is gebleken dat een verstoorde balans tussen belasting en belastbaarheid (wat iemand lichamelijk en geestelijk aankan) meespeelt. Behalve lichamelijke afwijkingen kunnen er zorgen zijn, spanning en rouw, overbelasting op het werk of ziekmakende relaties. U kunt gedachten en overtuigingen hebben over de mogelijke oorzaak van de klachten. Gedachten als ‘Ik heb een ernstige ziekte en ik kan er niets aan doen’ blijken het herstel te blokkeren. Soms speelt ook onbewuste angst voor bewegen een grote rol. Er kan ook sprake zijn van een inactieve levensstijl en/ofvan verlies van controle over bepaalde spiergroepen. Alle reden om in beweging te komen. Wij bieden u daarom individuele begeleiding in een vorm van klassieke behandeling gecombineerd met een systematisch opgebouwde training.

Kenmerken RTT®

  • persoonlijk
  • kleinschalig
  • geen verwijzing nodig
  • begeleiding merendeels individueel
  • duur maximaal 8 weken
  • systematisch opgebouwd
  • gebaseerd op huidige inzichten