RIVM

Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Het gaat om volwassenen (ouder dan 18 jaar) met:
afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
chronische hartaandoeningen;
diabetes mellitus;
ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
verminderde weerstand tegen infecties:
door medicatie voor auto-immuunziekten,
na orgaantransplantatie,
bij hematologische aandoeningen,
bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
een hivinfectie in overleg met de hiv
humaan immunodeficientievirus
-behandelaar.