Revalidatie Coronavirus (COVID-19)

• Ongeveer 80 procent van de COVID-19 patiënten heeft milde tot matige klachten en kan thuis herstellen. Twintig procent krijgt ernstige tot zeer ernstige klachten (zoals een ernstige longontsteking), waarbij een ziekenhuisopname nodig is
• Het kost tijd om te herstellen van COVID-19. Zodra je je beter voelt, is het belangrijk om dagelijkse activiteiten rustig op te bouwen
• Als je thuis herstelt, is je huisarts je eerste aanspreekpunt
• We kunnen je begeleiden bij het geleidelijk weer oppakken van dagelijkse activiteiten
• We kunnen helpen als je klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten, zoals wandelen, traplopen, fietsen of sporten. 
 
Dus als je na een COVID-19 infectie klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten kun je bij de ons, op verwijzing van de huisarts, terecht voor hulp, advies en begeleiding. Bas Haanskorf heeft veel ervaring en connecties op het gebied van gespecialiseerde revalidatie. Hij heeft veel expertise met hartrevalidatie en is aangesloten bij het chronische Zorgnet. Hij is bij ons de Coronatherapeut die de revalidatie begeleidt en coördineert. Een en ander gebeurt, indien gewenst, in samenwerking met onze leefstijlcoach Suzanne Kersten. De revalidatie gebeurt op basis van de actuele beschikbare kennis en in samenwerking met uw arts.

Heb je in het ziekenhuis gelegen? Dan nemen we in de weken na ontslag uit het ziekenhuis contact met je op om te bespreken hoe het met je gaat en of je last hebt van restklachten. Als je thuis hersteld bent van COVID-19 neem je, indien nodig, zelf contact op met ons. Bijvoorbeeld als je klachten hebt op het gebied van vermoeidheid, benauwdheid, energie, kracht of uithoudingsvermogen.

Om (her)besmetting uit te sluiten, staat veiligheid voorop bij de behandeling. Wij vertellen je wat er wel en niet mogelijk is op het gebied van fysiotherapie. Hiervoor maken we een inschatting of behandeling op afstand (beeldbellen) mogelijk is en of fysieke behandeling verantwoord is (eventueel met persoonlijke beschermingsmiddelen). De behandeling wordt altijd op uw persoonlijke situatie afgestemd.

We helpen je met klachten en beperkingen waarmee je na een COVID-19 besmetting te maken kunt krijgen. Zo kunnen we u inzicht geven in deze klachten en begeleiden bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten. Zo kan je verantwoord werken aan je herstel.

We kijken ook hoe het verder met je gaat. Heb je problemen op emotioneel vlak, verloopt het herstel goed en eet je (gezond) genoeg? Als het nodig is, schakelen we in overleg met de huisarts andere zorgverleners in.