LONGREVALIDATIE

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een chronische en progressieve longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. COPD is een verzamelnaam voor:
• Chronische bronchitis: de bronchiën zijn langdurig ontstoken. Als de bronchiën ontstoken en/of geïnfecteerd zijn, wordt overtollig slijm aangemaakt. Hierdoor wordt de luchtstroom in en uit de longen beperkt, wat leidt tot overmatig hoesten en moeite met ademhalen.
• Longemfyseem: een chronische aandoening waarbij de longblaasjes verloren gaan. Longblaasjes zijn nodig om zuurstof op te nemen. Wanneer er minder longblaasjes zijn, kan het lichaam minder zuurstof opnemen. Dit zorgt voor onder andere kortademigheid en benauwdheid.

Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.
Ongezonde leefgewoontes zoals roken, ongezonde voeding en te weinig beweging hebben invloed op zowel het ontstaan als het verloop van COPD en eventuele comorbiditeit. Roken is verantwoordelijk voor 40-60% van COPD-ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook andere zaken COPD veroorzaken, zoals luchtvervuiling (op het werk, binnen- en buitenshuis) en genetische factoren.
In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen COPD en deze groep groeit. Van deze groep worden jaarlijks 30.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis voor een COPD longaanval. Ook komen heropnamen veel voor.

Andere longaandoeningen
Naast COPD patiënten, kunnen ook andere longpatiënten bij ons terecht voor beweegtherapie en leefstijlbegeleiding, zoals patiënten met astma, interstitiële of restrictieve longaandoeningen. De patiëntengroep met longziekten is divers, met elk een andere oorzaak of beloop. Naast beweegtherapie bij longaandoeningen, kunnen wij ook training bieden vóór en na longtransplantaties en training bieden tijdens de palliatieve fase van longaandoeningen.

THERAPIE
De behandeling van COPD door een gespecialiseerde Chronisch ZorgNet longtherapeut richt zich op meer bewegen, meer kunnen en het verbeteren en/of optimaliseren van de ademspierfunctie, zoals omschreven in de KNGF-richtlijn COPD. Op basis van zowel de lichamelijke beperkingen die het gevolg zijn van COPD, als de psychische gevolgen van de aandoening, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte, wordt een passend behandelplan geschreven met in het bijzonder aandacht voor leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten op stoppen met roken, goed en consequent gebruik van medicatie, gezonde voeding en bewegen als vast onderdeel van het dagelijks leven. Een Chronisch ZorgNet therapeut is uitgebreid getraind in motiverende gespreksvoering en veelal Rookstop coaching om leefstijlverandering effectief te kunnen begeleiden. De veelal langdurige behandeling van COPD door de fysio- of oefentherapeut, biedt ook de ruimte om leefstijlverandering goed te begeleiden. Dankzij de vele contactmomenten kan de behandeling goed worden gemonitord en kunnen waar nodig andere zorgverleners vroegtijdig ingeschakeld worden, zoals een diëtist of een ergotherapeut.

VERGOEDING
Om in aanmerking te komen voor vergoeding uit de verzekering is een verwijzing nodig.

chronisch zorgnet