We staan voor persoonlijke zorg op maat, kwaliteitsontwikkeling en professioneel handelen in een goede sfeer. Het doel is natuurlijk een goed behandelresultaat. Hiervoor gebruiken wij onze specialisaties/kennis en goede contacten binnen de medische zorg.

Wij zijn allen BIG geregistreerd en geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Fysiotherapeuten. We zijn lid van de beroepsvereniging het KNGF. Bas Heilbron is ook lid van de Nederlande vereniging van Manueel therapeuten.

We voldoen aan de kwaliteitseisen die patienten, verzekeraars en andere partijen eisen. Middels een online enquete ,uitgezet door Qualivieuw, doen wij aan patient tevredenheidsonderzoek. Daarnaast hechten wij veel belang aan het uitbreiden van onze kennis en vaardigheden. Dit doen wij middels het volgen van scholing, collegiaal overleg en overleg met andere (para)medici. We beschikken over een ruim netwerk aan verwijzers en werken samen met verschillende partijen (o.a. Philadelphia en Ipse de Bruggen). Naast dit alles nemen wij soms deel aan wetenschappelijk onderzoek binnen de praktijk. Dit gebeurt alleen als u vooraf schriftelijke toestemming gegeven heeft.