Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht en ook in onze praktijk zien wij ook regelmatig cliënten met hoofdpijn. Vooral van manuele therapie is bekend dat deze effectief kan zijn in de behandeling van verschillende vormen van hoofdpijn.
Hoofdpijn kan worden ingedeeld in vormen van primaire en secundaire hoofdpijn.
Met primaire hoofdpijn wordt de hoofdpijn omschreven als een apart syndroom waar vaak geen duidelijke oorzaak voor te vinden is. Met secundaire hoofdpijn wordt hoofdpijn bedoeld die het gevolg is van het innemen van bepaalde stoffen of die het gevolg is van een andere aandoening of ziekte.

Er zijn drie vormen van primaire hoofdpijn:

  1. Migraine
  2. Tension type headache (ook wel spanningshoofdpijn genoemd)
  3. Clusterhoofdpijn

Van deze drie vormen is alleen de tweede vorm, de ‘tension type headache’, middels fysiotherapie te behandelen. De therapie is hierbij voornamelijk gericht op stressreductie.

Bekende vormen van secundaire hoofdpijn zijn medicatie-afhankelijke hoofdpijn, cervicogene hoofdpijn of cervicaal gerelateerde hoofdpijn. Deze laatste twee vormen van hoofdpijn worden beiden veroorzaakt door een stoornis uit de nek en zijn goed te behandelen middels manuele therapie of fysiotherapie. Verrichtingen die hierbij gebruikt kunnen worden, zijn onder andere massage, mobilisaties, oefentherapie, dry needling en ontspanningstechnieken. Als u bij ons in de praktijk komt met hoofdpijnklachten wordt er een uitgebreide intake uitgevoerd om een gepast behandelplan te kunnen opstellen. Er wordt dan ook beoordeeld of u beter bij een fysiotherapeut of manueel therapeut onder behandeling kunt komen.