Revalidatie van de hartpatiënt omvat ‘het geheel aan activiteiten dat nodig is om de onderliggende oorzaak van de  ziekte gunstig te beïnvloeden en om er voor te zorgen dat de patiënt in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie verkeert.’
In onze praktijk wordt een professioneel begeleid programma aangeboden. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van het uithoudingsvermogen en spierkracht. Uiteraard wordt er per persoon een individueel programma opgesteld. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan sport en spel. Het uiteindelijke doel is dat u een gezonde  en actieve leefstijl kunt behouden en dat u plezier krijgt in het bewegen. De revalidatie vindt twee keer per week plaats en duurt één uur. De totale duur van de revalidatie is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maar zal ongeveer twaalf weken in beslag nemen.

Voor wie is de hartrevalidatie?

U komt in aanmerking voor hartrevalidatie wanneer er bij u een hartaandoening of probleem aan het hart is vastgesteld en/of wanneer u een ingreep aan het hart heeft ondergaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Hartinfarct
  • Hartritmestoornissen
  • Dotter- of stentbehandeling
  • Bypass- of klepoperatie.
  • Het plaatsen van een pacemaker/ICD.
  • Hartfalen
  • Na een reanimatie

Begeleiding

De hartrevalidatie wordt geleid door Bas Haanskorf. Hij is algemeen fysiotherapeut en heeft veel ervaring opgedaan bij CAPRI hartrevalidatie. Bas is aangesloten bij het chronischzorgnet als gespecialiseerd hart- en vaattherapeut. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere disciplines, zoals huisartsen, specialisten uit het ziekenhuis en eventueel diëtisten, psychologen en maatschappelijk werk(st)ers.

Kleinschalige en persoonlijke aanpak

De revalidatie in onze praktijk kenmerkt zich door de kleinschalige en persoonlijke aanpak. Vooraf aan de revalidatie vindt er een intakegesprek en onderzoek plaats. Op basis van deze gegevens en de uitkomsten van de maximale inspanningstest wordt een individueel en op maat gemaakt programma opgesteld. Er revalideren maximaal drie personen tegelijk, waardoor er veel persoonlijke begeleiding mogelijk is.

Vergoeding

Hartrevalidatie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij hebben contracten met alle verzekeraars. Wij voeren voor de aanvang van de revalidatie altijd een verzekeringscheck uit. Zo weten we vooraf hoeveel er vergoed wordt.

Verwijzing

Om te kunnen revalideren in onze praktijk, heeft u geen verwijzing nodig. De therapeut zal indien nodig, met uw toestemming, contact opnemen met de behandeld arts.