Hartrevalidatie

Revalidatie van de hartpatiënt omvat ‘het geheel aan activiteiten dat nodig is om de onderliggende oorzaak van de  ziekte gunstig te beïnvloeden en om er voor te zorgen dat de patiënt in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie verkeert.’
In onze praktijk wordt een professioneel begeleid programma aangeboden. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van het uithoudingsvermogen en spierkracht. Uiteraard wordt er per persoon een individueel programma opgesteld. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan sport en spel. Het uiteindelijke doel is dat u een gezonde  en actieve leefstijl kunt behouden en dat u plezier krijgt in het bewegen. De revalidatie vindt twee keer per week plaats en duurt één uur. De totale duur van de revalidatie is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maar zal zes tot tien weken in beslag nemen.

Voor wie is de hartrevalidatie?

U komt in aanmerking voor hartrevalidatie wanneer er bij u een hartaandoening of probleem aan het hart is vastgesteld en/of wanneer u een ingreep aan het hart heeft ondergaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Hartinfarct
  • Hartritmestoornissen
  • Dotter- of stentbehandeling
  • Bypass- of klepoperatie.
  • Het plaatsen van een pacemaker/ICD.
  • Hartfalen
  • Na een reanimatie

Begeleiding

De hartrevalidatie wordt geleid door Bas Haanskorf en Krishna Zechiel. Bas heeft veel ervaring opgedaan bij CAPRI hartrevalidatie. Bas en Krishna zijn aangesloten bij het chronischzorgnet  als gespecialiseerd hart- en vaattherapeut. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere disciplines, zoals huisartsen, specialisten uit het ziekenhuis en eventueel diëtisten, psychologen en maatschappelijk werk(st)ers.

Met Capri Hartrevalidatie is er een samenwerkingsverband waardoor mensen het fysieke deel van de revalidatie direct bij ons kunnen doorlopen. Het is ook mogelijk om na een eerder revalidatietraject, wanneer dat nodig is, een nieuw beweegprogramma te  starten.

Kleinschalige en persoonlijke aanpak

De revalidatie in onze praktijk kenmerkt zich door de kleinschalige en persoonlijke aanpak. Vooraf aan de revalidatie vindt er een intakegesprek en onderzoek plaats. Op basis van deze gegevens en de uitkomsten van de maximale inspanningstest wordt een individueel en op maat gemaakt programma opgesteld. Er revalideren maximaal drie personen tegelijk, waardoor er veel persoonlijke begeleiding mogelijk is.

Vergoeding

Hartrevalidatie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en in sommige gevallen uit de basisverzekering. Wij hebben contracten met alle verzekeraars. Wij voeren voor de aanvang van de revalidatie altijd een verzekeringscheck uit. Zo weten we vooraf hoeveel er vergoed wordt.

Verwijzing

Om te kunnen revalideren in onze praktijk, heeft u niet altijd een verwijzing nodig. De therapeut zal indien nodig, met uw toestemming, contact opnemen met de behandeld arts.

De behandeling van perifeer arterieel vaatlijden door een gespecialiseerde Chronisch ZorgNet therapeut bestaat uit een traject gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding, zoals beschreven in de KNGF-richtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden.

Het doel is om de loopafstand te vergroten, gerelateerde gezondheidsrisico’s te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Daarbij wordt rekening gehouden met andere aandoeningen van de patiënt (comorbiditeit) en/of andere beperkingen.

De patiënt wordt in de eerste periode 2 à 3 keer per week behandeld. Daarna neemt de frequentie van behandelingen geleidelijk af tot 1 keer per maand. De patiënt oefent ook thuis zelfstandig met bewegen. Tijdens de sessies met de fysio- of oefentherapeut wordt niet alleen fysiek getraind, maar wordt de patiënt ook begeleid naar een gezondere leefstijl. Een Chronisch ZorgNet therapeut is uitgebreid getraind in motiverende gespreksvoering om samen tot een goed eindresultaat te komen.

De patiënt en therapeut bekijken samen hoe voldoende bewegen en een gezondere leefstijl op een prettige manier een plek kunnen krijgen in het dagelijks leven van de patiënt. Zo kan de patiënt ook na het beëindigen van de behandeling de voordelen van de behandeling vasthouden.

Chronisch ZorgNet therapeuten beschikken over het hulpmiddel KomPas om samen beslissen te ondersteunen en zo tot een passende behandeling te komen. KomPas geeft op basis van behandeldata van vergelijkbare patiënten een voorspelling van het te verwachten behandelresultaat.

LONGREVALIDATIE

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een chronische en progressieve longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. COPD is een verzamelnaam voor:
• Chronische bronchitis: de bronchiën zijn langdurig ontstoken. Als de bronchiën ontstoken en/of geïnfecteerd zijn, wordt overtollig slijm aangemaakt. Hierdoor wordt de luchtstroom in en uit de longen beperkt, wat leidt tot overmatig hoesten en moeite met ademhalen.
• Longemfyseem: een chronische aandoening waarbij de longblaasjes verloren gaan. Longblaasjes zijn nodig om zuurstof op te nemen. Wanneer er minder longblaasjes zijn, kan het lichaam minder zuurstof opnemen. Dit zorgt voor onder andere kortademigheid en benauwdheid.

Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.
Ongezonde leefgewoontes zoals roken, ongezonde voeding en te weinig beweging hebben invloed op zowel het ontstaan als het verloop van COPD en eventuele comorbiditeit. Roken is verantwoordelijk voor 40-60% van COPD-ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook andere zaken COPD veroorzaken, zoals luchtvervuiling (op het werk, binnen- en buitenshuis) en genetische factoren.
In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen COPD en deze groep groeit. Van deze groep worden jaarlijks 30.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis voor een COPD longaanval. Ook komen heropnamen veel voor.

Andere longaandoeningen
Naast COPD patiënten, kunnen ook andere longpatiënten bij ons terecht voor beweegtherapie en leefstijlbegeleiding, zoals patiënten met astma, interstitiële of restrictieve longaandoeningen. De patiëntengroep met longziekten is divers, met elk een andere oorzaak of beloop. Naast beweegtherapie bij longaandoeningen, kunnen wij ook training bieden vóór en na longtransplantaties en training bieden tijdens de palliatieve fase van longaandoeningen.

THERAPIE
De behandeling van COPD door een gespecialiseerde Chronisch ZorgNet longtherapeut richt zich op meer bewegen, meer kunnen en het verbeteren en/of optimaliseren van de ademspierfunctie, zoals omschreven in de KNGF-richtlijn COPD. Op basis van zowel de lichamelijke beperkingen die het gevolg zijn van COPD, als de psychische gevolgen van de aandoening, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte, wordt een passend behandelplan geschreven met in het bijzonder aandacht voor leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten op stoppen met roken, goed en consequent gebruik van medicatie, gezonde voeding en bewegen als vast onderdeel van het dagelijks leven. Een Chronisch ZorgNet therapeut is uitgebreid getraind in motiverende gespreksvoering en veelal Rookstop coaching om leefstijlverandering effectief te kunnen begeleiden. De veelal langdurige behandeling van COPD door de fysio- of oefentherapeut, biedt ook de ruimte om leefstijlverandering goed te begeleiden. Dankzij de vele contactmomenten kan de behandeling goed worden gemonitord en kunnen waar nodig andere zorgverleners vroegtijdig ingeschakeld worden, zoals een diëtist of een ergotherapeut.

VERGOEDING
Om in aanmerking te komen voor vergoeding uit de verzekering is een verwijzing nodig.

chronisch zorgnet