E-health-vergoeding
</h1 >

Online Zitting = Gewone behandeling (zitting fysiotherapie) 

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand.

“NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand
Nieuwsbericht | 17-03-2020 | 18:00
De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. We zien hier mooie voorbeelden van in het land. Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg staat in onze Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Wij willen eventuele belemmeringen voor zorglevering op afstand wegnemen. Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen.” zie voor het volledige bericht: NZAnieuws

De verzekeraars hebben laten weten dat de online zitting en het telefonisch consult gedurende de “corona-periode” vergoed worden. Voor nu kunt u er dus van uitgaan dat de “online therapie” gelijk staat aan een reguliere zitting fysiotherapie. Zowel financieel als voor wat betreft onze inspanning (tijd en inhoud) betreft het een zitting. Hiervoor gelden de vergoedingsregels zoals u gewend bent en terug kunt lezen op onze standaardpagina vergoedingen.

Bent u niet voldoende verzekerd voor fysiotherapie dan rekenen wij de online therapie en/of het consult met u af. Heeft u recht op gewone zittingen uit uw verzekering dan rekenen wij de online therapie en/of het consult af met de verzekeraar (zoals gebruikelijk). Ieder contact telt als een zitting dus dit gaat af van het aantal waar u recht op heeft.

N.B. Als de zitting Online Therapie en/of Telefonisch Consult achteraf niet gelden als zittingen waar u voor verzekerd bent, dan vervallen de kosten en komen de zittingen niet ten laste van het aantal waar u voor verzekerd bent.