In het algemeen verstaat men onder duizeligheid het gevoel dat wordt beleefd als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam daarbinnen inneemt. Mensen krijgen die informatie uit de drie volgende systemen:

  1. Het evenwichtsorgaan. Dit orgaan is gelegen in het rotsbeen. Het evenwichtsorgaan reageert op de stand van het hoofd in de ruimte en is gevoelig voor veranderingen in snelheid van het hoofd.
  2. De ogen.
  3. Het diepe gevoel in spieren en pezen. Vooral de signalen uit de benen en de nek geven informatie over de stand van het lichaam en van het hoofd ten opzichte van het lichaam.

Alle informatie uit bovenstaande systemen wordt verwerkt in de hersenen. Van daaruit gaan er prikkels naar de spieren van het lichaam, zodat de houding en het evenwicht gehandhaafd kunnen worden. Als deze drie systemen niet goed werken, kan er duizeligheid ontstaan. Duizeligheid kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het voorkomen bij een te lage bloeddruk of bij bepaald medicijngebruik. Daarnaast kan duizeligheid veroorzaakt worden door een probleem in de halswervelkolom of het evenwichtsorgaan.

De manueel-fysiotherapeut kan in een aantal gevallen van duizeligheid hulp bieden:

A) De nek-gerelateerde duizeligheid. Hierbij kan de manueel fysiotherapeut de beperkingen in de nek oplossen door mobiliserende technieken en oefeningen. Daardoor gaat de nek weer normaal bewegen en kan het diepe gevoel zich herstellen. Hierdoor kan de duizeligheid opgelost worden.

B) De benigne paroxismale positieduizeligheid (BPPD). Hierbij gaat men er van uit dat kristallen in het evenwichtsorgaan op een ‘verkeerde’ plaats terecht zijn gekomen en daardoor het evenwicht verstoren. Door specifieke oefeningen en bewegingen te maken met het hoofd en nek, kunnen deze kristallen weer terug op hun plaats komen. Hierdoor kan de duizeligheid verdwijnen.

Meer informatie vind u op de site van het kenniscentrum duizeligheid.