Wij hebben ruim 10 jaar ervaring met Dry needling. We zijn begonnen met de basiscursussen extremiteiten en wervelkolom. Daarna hebben ons verder gespecialiseerd in de regio kaak en hoog cervicaal.

Met Dry needling wordt een overgevoelig punt in de spier met behulp van een dun naaldje bestreden. Het is een onderdeel van de reguliere fysio- en manuele therapie. Het wordt dan ook zoals de fysio- manuele therapie vergoed. Het gebruik van deze therapievorm zal altijd met uw goedkeuring gebeuren.

folder voor patiënten folder voor artsen

Op de website www.dryneedling.nl kunt u nog meer informatie vinden over deze therapievorm.